Vacature bestuur De Ruimte 

De Ruimte is een jong podium voor experimentele muziek en andere spannende  podiumkunsten, gelegen in Amsterdam-Noord. Naast improvisatiemuziek en freejazz  programmeren we onder andere experimentele elektroakoestische muziek,  performancekunst, moderne dans en poëzie. Meer dan andere podia in Amsterdam  zijn we een plek waar artiesten nieuwe samenwerkingen aangaan en buiten hun  comfort zone kunnen treden voor een respectvol publiek. We hebben niet één artistiek  directeur die de inhoud van onze programmering bepaalt. In plaats daarvan geven we  de Amsterdamse artistieke scenes zelf de ruimte. Ons programma wordt gemaakt door  een breed team van programmeurs die vaak zelf als artiest actief zijn in het genre of  de discipline die ze vertegenwoordigen. Op ons podium treffen internationaal  gerenommeerde muzikanten en artiesten lokaal toptalent. 

Met onze eerste meerjarige subsidie van het AFK hebben we sinds augustus 2021 een  flinke stap kunnen zetten richting fair pay voor onze artiesten en programmeurs. Ook  zijn we voor het eerst in de positie om onze organisatie uit te bouwen en kunnen we  serieus werk maken van onze lange termijndoelen. Momenteel is één van onze  grootste prioriteiten om een meer inclusieve plek te worden, zowel achter de schermen  (in de organisatie) als op het podium (artiesten) en daarvoor (publiek). Op artistiek  gebied doen we dit al jaren vanuit de overtuiging dat het samenkomen van  verschillende achtergronden en invalshoeken een meerwaarde is. De komende tijd  willen we dit ook doen op vlak van etnisch culturele achtergrond en op vlak van  genderidentiteit. Om echt relevant te zijn en te blijven in een diverse stad als  Amsterdam vinden we dat De Ruimte een afspiegeling moet zijn van die diversiteit. 

Voor ons bestuur zijn we daarom specifiek op zoek naar twee mensen uit de BIPOC of/en LGBTQIA+-gemeenschap. We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan  hebben op het gebied van diversiteit en inclusie, maar willen benadrukken dat we  bereid zijn om te werken aan beter inzicht, zowel van onze eigen positie en privileges,  als van de positie en behoeftes van mensen met een BIPOC- of LGBTQIA+- achtergrond. Bij onze huidige en nieuwe bestuursleden waarderen we een kritische  blik op deze zoektocht, maar ook op alle andere thema’s die onderdeel zijn van de  dagelijkse realiteit en toekomst van De Ruimte. 

Onze nieuwe bestuursleden hebben hart voor spannende muziek en andere podiumkunsten en een band met de stad Amsterdam. Zakelijke en/of juridische kennis  worden zeer gewaardeerd. Bestuurservaring is niet vereist en ook jonge mensen, die  aan het begin van hun loopbaan staan, zijn zeer welkom.

Neem bij interesse contact op via info@cafederuimte.nl