Stichting De Ruimte

De culturele tak van De Ruimte wordt georganiseerd door Stichting De Ruimte. Deze is opgericht op 18 maart 2019 en onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
Het beleidsplan voor het seizoen 2022 – 2023 is hier te vinden.

leiding en bestuur Stichting De Ruimte

Stichting De Ruimte heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering. De dagelijkse leiding is in handen van Bart Verbunt en Robert van ‘t Veld

Het bestuur van Stichting De Ruimte krijgt geen vergoeding voor haar beleidstaken, komt gemiddeld drie tot vier keer per jaar samen en bestaat uit de volgende 4 personen:

voorzitter: Ying-Tzu Lin (Connie)
secretaris: Roberto Bruinhard
penningmeester: Carolyn Muntz
algemeen bestuurslid: Brigitte van der Sande
trainee: Samra Asmellash

Roberto Bruinhard heeft Bedrijfskundige Informatica en Rechten gestudeerd. Hij werkte in diverse functies bij Filmtheater Kriterion en Hackyourfuture. Momenteel heeft Roberto een financiële functie bij Atlassian.
Termijn: 1-6-2022 tot uiterlijk 31-5-2025

Ying-Tzu Lin is an urban planner and PhD candidate at the Department of Human Geography, Planning and International Development, University of Amsterdam. She is the founder and editor of the mandarin web media Eyes on Place. Born and raised in Taipei, she currently lives in Amsterdam. She collects various diplomas from Agronomy, Sociology, Landscape Architecture, and Spatial Planning. In between her studies, she worked with education/pedagogy organisations, planning consultancies, volunteering in the music scene and wandering in cities. She enjoys and cares about cities, public spaces and the politics between them. Recently, she works at the intersection of topics such as street markets, children-friendly urban environments, and feminist geography.
Termijn: 1-10-2022 tot uiterlijk 20-9-2025

Carolyn Muntz is pianist en musicoloog, en werkt voor het eigen vertaalbureau True Blue. Ze is jarenlang coördinator geweest van Stichting DOeK, een muzikantenplatform en non-profitorganisatie voor geimproviseerde jazz. Carolyn Muntz komt uit Australie en woont al lange tijd in Nederland.
Termijn: 10-2-2022 tot uiterlijk 9-2-2025

Brigitte van der Sande is kunsthistoricus, onafhankelijk curator en adviseur voor de culturele sector. De afgelopen jaren heeft ze festival en expositie voor speculatieve toekomstvisies Other Futures opgezet. Sinds 2022 is ze bezig met het opzetten van Cultuurhuis De Kannibalen, dat zich inzet voor meer inclusiviteit in de culturele sector, specifiek door ervoor te helpen zorgen dat makers en organisatoren ongeacht hun (culturele) achtergrond in gelijke mate toegang hebben tot platformen en financiering.
Termijn: 15-3-2023 tot uiterlijk 14-3-2026

Samra Asmellash
Samra Asmellash heeft Sociologie gestudeerd en is werkzaam in de culturele sector. Na programma’s gemaakt te hebben bij Amerpodia en projecten gedraaid te hebben bij OSCAM, is ze nu werkzaam als projectmanager bij Museumnacht Amsterdam. Via Atana Binoq is zij gekoppeld aan de Ruimte om zo bestuurlijke ervaring op te doen.

Zittingstermijn bestuur

De leden van het bestuur van Stichting De Ruimte worden voor drie jaar benoemd.

Doel en Activiteiten Stichting De Ruimte
Stichting De Ruimte heeft ten doel het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van culturele evenementen (waaronder concerten, lezingen, voordrachten, vertoningen en tentoonstellingen) bij De Ruimte. Uitgangspunten daarbij zijn experiment, avontuur en het samenbinden van genres en disciplines (uit de statuten).

De Ruimte bestaat sinds 3 augustus 2013. In eerste instantie op de Buiksloterdijk, sinds 2015 op de Distelweg 83 te Amsterdam. De Ruimte is een cultureel podium, maar ook een café, restaurant en platenzaak. In het huidige pand worden werkplekken en kantoren verhuurd. Op het podium van De Ruimte ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en het samenkomen van verschillende disciplines en scenes. Er wordt veel jazz en improvisatiemuziek geprogrammeerd, maar ook is er plek voor elektronische muziek, poëzie, dans, lezingen, exposities en anders, met als verbindende factor dat de artiesten op het podium bijzonder, vernieuwend of verbindend zijn. Na een aantal jaar vanuit een DIY-instelling te hebben gefunctioneerd, groeide de behoefte om artiesten fatsoenlijk te betalen. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting De Ruimte in 2019.

Financiële verantwoording
Stichting De Ruimte wordt structureel (over de jaren 2020 en 2021 ondersteund door het Fonds Podiumkunsten binnen de regeling SKIP/Podiumstartregeling. Daarnaast vraagt de stichting projectsubsidies aan t.b.v. de programmering van De Ruimte. Jaarstukken downloaden kan hier voor 2019 en hier voor 2020.

Privacy Protocol
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Gegevens stichting
RSIN: 8598.45.540
KvK : 74300911
IBAN:  NL13 TRIO 0379 7181 38
BIC: TRIONL2U

OPEN CALL

Always wanted to run your own bar, to host a live recording platform, organize workshops, or do you have an idea that needs a location? This summer, we’re open to ideas. Our café space will not be used nearly enough. And we’ve always been about creating a space for the development of interesting projects. If you’re thinking: I know just the thing, just send us an e-mail: booking@cafederuimte.nl. And let’s talk.

Menu