PRIVACY

PRIVACYVERKLARING
De Ruimte neemt het beschermen van de privacy van bezoekers serieus. We gebruiken persoonlijke informatie van bezoekers alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en behandelen deze vertrouwelijk. Deze verklaring legt uit in hoeverre we gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

PERSOONSGEGEVENS
Als je onze website bezoekt kun je je inschrijven op onze nieuwsbrief. Voor een nieuwsbriefinschrijving verwerken we alleen je e-mailadres.

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Splendor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Partijen die klantgegevens kunnen inzien/in beheer hebben: MailChimp.

BEVEILIGING
De Ruimte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je vragen of opmerkingen, of als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cafederuimte.nl.

Menu